ПЕРЕЛІК

адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання

адміністративних послуг Кожанської селищної ради

 

з/п

Ідентифі-катор послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

1

00034

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1

 

Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" пункти 18-24

 

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"

 

Закон України "Про нотаріат" ст. 1Постанова КМУ від 11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування" п. 1.13

 

Кодекс Цивільний кодекс України глава 84

Закон України "Про нотаріат" стаття 1

Постанова КМУ від 11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування" п 3.22

 

2

00037

Зняття з реєстрації місця проживання особи

 

3

00038

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

4

00039

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

5

00040

Реєстрація місця перебування

 

6

01217

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

7

01054

Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років

 

8

00029

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

9

01245

Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини)

 

10

02077

Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

11

00121

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України "Про охорону дитинства" за текстом

Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом

Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом

Наказ ЦОВВ від 13.08.2008 №3337 "Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні" за текстом

Наказ ЦОВВ від 29.06.2010 №1947 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом

 

 

 

12

01194

 

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

 

13

01196

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

 

14

01200

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

 

15

01262

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 

16

01244

Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної родини

 

17

01265

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

 

18

00122

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний ст. 299, ст. 300

Кодекс від 16.01.2003 №435 Цивільний ст. 1

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування”

 

19

01265

 

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

 

Закон України "Про психіатричну допомогу" стаття 11-13

 

 

20

00124

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

21

01981

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

22

00123

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

23

00125

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

24

00126

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

25

00127

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

26

00129

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

27

00130

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

 

28

00131

 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідчення та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

Кодекс Цивільний ст. 71

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

 

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 

29

00026

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

Постанови ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ

 

30

00023

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку *

 

Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

 

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затверджений постаново Кабінету Міністрів України від

25.03.2015 №302;

 

Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"

 

Постанова КМУ від 01.10.2014 №509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"

 

Постанова КМУ від 26.06.1992 №2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

 

Наказ ЦОВВ від 06.06.2019 №456 "Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України"

 

31

00025

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм *

 

32

00027

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм *

 

33

00028

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого *

 

34

00274

Оформлення і видача паспорта громадянина України  для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання *

 

35

00277

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм  у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України  з безконтактним електронним носієм (за бажанням)*

 

36

00285

Оформлення і видача паспорта громадянина України  з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання*

 

37

00287

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)*

 

38

00928

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм  вперше особі у віці з 14 до 18 років  з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків*

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

39

00030

Державна реєстрація народження дитини та її походження

Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49

Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний стаття 317

 

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 25 ,26

 

Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" частина тринадцята статті 4

 

Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст

 

Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №669-р "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділ І

 

Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" розділи І, ІІ, глава 5 розділу ІІІ

 

 

 

 

 

40

00031

 

Державна реєстрація шлюбу

 

 

41

00033

 

Державна реєстрація смерті

 

42

01369

Комплексна послуга «єМалятко»:

1) державна реєстрація народження з визначенням походження дитини;

2)  реєстрація місця проживання;

3)  призначення допомоги при народженні дитини;

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

5)  внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

6)  реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера  запису в ньому;

10) надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за місцем проживання або перебуванням її  отримувача;

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

 

НОТОРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

43

01239

Посвідчення заповіту (крім секретного)

 

 

44

01247

Скасування заповіту (крім секретного)

 

 

 

 

Закон України «Про нотаріат»

 

 

45

01251

Видача дублікатів втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування

 

46

01248

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

 

47

01249

Засвідчення справжності підпису на документі

 

48

01250

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

 

49

00041

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України"

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

 

 

50

00042

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

 

51

00043

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)

 

52

00046

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

53

00047

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

54

00048

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 

55

00049

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

56

01174

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

 

57

00106

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

 

 

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

 

Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 «Питання Єдиного державного веб – порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» 1-23

 

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" підпункт 2 пункту 1

 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" розділи ІІ - ІV

 

Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" розділ ІІ

 

Наказ ЦОВВ від 05.03.2012 №368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки" пункти 1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

00107

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

 

59

00108

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

60

00109

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

61

00050

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

62

00052

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

63

00054

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

64

00056

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

 

65

00057

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

 

66

00058

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

67

00073

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

68

00083

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

69

00087

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

70

00090

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

71

00092

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

72

00094

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

73

00097

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

 

74

00100

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)

 

75

00683

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

76

00234

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

77

00235

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   у паперовій формі для проставлення апостиля

 

78

00236

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

 

79

01179

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

80

00051

Державна реєстрація створення громадського об'єднання

Закон України «Про громадські об’єднання»;  

 

Закон України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

81

00053

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

82

00055

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 

83

00077

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

 

 

 

 Закон України «Про громадські об’єднання»;  

 

 

Закон України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

 

 

Закон України «Про політичні партії в Україні»

 

84

00084

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

 

85

00086

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

 

86

00089

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 

87

00091

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

 

88

00093

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 

89

00335

Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

 

90

00098

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

 

91

00102

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

 

92

00667

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

 

93

00668

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

 

94

00669

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

95

00670

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

 

96

00671

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

 

97

00672

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

98

00674

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

 

 

99

00675

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ (ОВВ)

 

100

00035

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV, постанова КМУ «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» від 23.03.1995 № 213,

 

Наказ Міністерства аграрної політики та

продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» від 25.11.2016 № 489

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, постанова КМУ «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 № 835

Закон України «Про землеустрій», постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою» від 17.11.2004 № 1553;

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

101

00059

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

 

102

00060

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

 

103

00061

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

104

00062

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 

105

00063

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру

 

106

00064

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

 

107

00065

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

 

108

00066

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

 

109

00068

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

 

110

00069

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

 

111

00070

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу

 

112

00071

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, постанова КМУ «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 № 835;

Закон України «Про землеустрій», постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою» від 17.11.2004 № 1553;

Постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 31.08.2016 № 580

Земельний кодекс України,

Закон України «Про Державний земельний кадастр»,

Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про оцінку земель»

 

113

00072

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

 

114

00074

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

 

115

00075

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

 

116

00078

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витяг

 

117

00079

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

 

118

00080

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

119

00081

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

 

120

00085

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ (ОМС)

 

121

00088

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельний Кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»:

Закон України «Про оренду землі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельний Кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»:

Закон України «Про оренду землі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства доходів і зборів України №32 від 17.01.2014 року «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

 

 

Кодекс Водний кодекс ст. 51-52

Кодекс Земельний кодекс ст. 122

Постанова КМУ від 29.05.2013 №420 "Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів" увесь

Наказ ЦОВВ від 28.05.2013 №236 "Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти" увесь

 

122

01161

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

 

123

00174

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної комунальної власності

 

124

00175

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

 

125

00176

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації

 

126

00178

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

 

127

00179

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

 

128

00180

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів

 

129

00181

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

 

130

00182

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

131

00189

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

 

132

00192

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

 

133

00198

Надання згоди на передачу орендованої  земельної ділянки в суборенду

 

134

00199

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність чи користування

 

135

00202

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

136

00204

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земліьної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в таму числі, на умовах оренди)

 

137

00207

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

 

138

00208

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

 

139

00210

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-екеномічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

140

00212

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

 

141

00213

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 

142

00214

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

143

00217

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення

 

144

00218

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

 

145

00244

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

 

146

01784

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

 

147

01785

Поновлення договору оренди водних об’єктів
 

 

148

01991

Прийняття рішення про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості)

 

ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Безоплатна передача до комунальної власності територіальної громади м. Фастів нерухомого майна

149

------

Погодження місця здійснення торгівлі

Житловий Кодекс України

 

150

------

Порядок погодження місця розміщення та порядок облаштування сезонного об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»від 21.05.1997 №280/97-ВР

 

151

00183

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту

Закон України "Про рекламу" стаття 16
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" стаття 4-1

Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"

 

152

00184

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

153

00186

Продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

 

154

00187

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

155

00188

Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

156

00153

Прийняття рішення про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 26-3

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Постанова КМУ від 27.03.2019 №367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"

 

157

01240

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

 

158

01388

Надання довідки, що підтверджує присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна

 

159

00159

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" стаття 28

Постанова КМУ від 01.08.2006 №1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"

Наказ ЦОВВ від 12.05.2009 №127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень"

 

160

00194

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" стаття 28

Постанова КМУ від 01.08.2006 №1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"

Наказ ЦОВВ від 12.05.2009 №127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень"

 

161

00195

Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою

 

162

00196

Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою

 

163

00197

Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

 

164

01489

Надання дозволу на облаштування благоустрою прибудинкової території

 

165

01279

Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності"

 

166

02275

Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності"

 

167

00265

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

168

-----

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, на поховання деяких категорій громадян, постраждалим від пожежі або стихійного лиха

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні

 

169

-----

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ветеранам війни, учасникам АТО, учасникам бойових дій

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 

170

00156

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

Наказ ЦОВВ від 05.07.2011 №103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

 

Наказ ЦОВВ від 31.05.2017 №135 "Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень"

 

 

 

 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

Наказ ЦОВВ від 05.07.2011 №103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

 

Наказ ЦОВВ від 31.05.2017 №135 "Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень"

 

171

00158

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

172

00190  

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької діяльності

 

173

00191

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності

 

174

00193

Продовження  строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності

 

175

01192

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

176

01193

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

177

01186

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

178

01886

Скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

 

179

00085

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

Надання державної  допомоги у  зв‘язку із вагітністю та пологами

180

00096

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" стаття 4

Постанова КМУ від 02.04.2005 №261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд"

 

181

00099

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

Постанова КМУ від 02.04.2005 №261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд"

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

 

182

00101

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України "Про соціальні послуги" ч. 7 статті 13

Постанова КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"

Наказ ЦОВВ від 16.06.2020 №419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг"

 

183

00103

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України "Про психіатричну допомогу" абзац 4 частини 1 ст. 5

Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги"

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею" п. 4

 

184

00104

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" стаття 11

Постанова КМУ від 01.10.2014 №505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" за текстом

 

185

00105

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Закон України «Про державні нагороди» від 16. 03. 2000 року №1549-III,

Указ Президента України «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня» від 25. 12. 2007 року №1254/2007.

ПКМУ «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» від 28. 02. 2011 року №268

 

186

00112

Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Постанова КМУ від 7 лютого 2007 р. № 150 Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування

 

187

00117

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 38

Закон України "Про гуманітарну допомогу" стаття 11.1

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 7

Постанова КМУ від 19.07.2006 №999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями"

Наказ ЦОВВ від 02.08.2006 №295 "Про затвердження зразків та форм облікової документації з обліку та забезпечення автомобілями інвалідів"

 

 

 

 

 

188

00119

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 38

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 26

Постанова КМУ від 05.04.2012 №321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів"

Наказ ЦОВВ від 12.09.2018 №1354 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації"

 

189

00120

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України "Про соціальні послуги" частина 6 стаття 16

 

190

00141

 

 

 

 

 

 

Видача довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

 

 

 

 

 

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" частина третя статті 4

Наказ ЦОВВ від 21.09.2015 №946 "Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу"

 

191

00133

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" за текстом

Постанова КМУ від 24.02.2003 №250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" за текстом

Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" за текстом

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг" за текстом

Наказ ЦОВВ від 19.06.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги" за текстом

 

192

00135

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Указ Президента від 25.12.2007 №1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

"Постанова КМУ від 28.02.2011 №268 "Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми” "Наказ ЦОВВ від 06.02.2012 №59 "Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”"

 

193

00139

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" за текстом

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" за текстом

Закон України "Про охорону дитинства" за текстомЗакон України "Про соціальні послуги" частина 1 стаття 27

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" стаття 1

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" за текстом

Закон України "Про зайнятість населення" за текстомЗакон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" за текстом

Постанова КМУ від 26.06.2019 №576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади" за текстом

Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" за текстом

Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг" за текстом

Наказ ЦОВВ від 16.11.2020 №769 Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг" за текстом

Наказ ЦОВВ від 13.07.2018 №1005 Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах" за текстом

 

194

00143

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 7

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 3

 

195

00144

Призначення державної допомоги при народженні дитини

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ч. 1 ст. 10

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 10

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” за текстом

 

196

00147

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 12-1

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 39

 

197

00149

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 16

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" абз. 1 п. 25

 

198

00150

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 18-1

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" Абз. 1-4 п. 33

 

199

00151

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" ч. 1 ст. 1

Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 №226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" абз. 1 п. 2.1

 

200

00152

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" ст. 3

Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 №226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" п. 3

 

201

00154

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Кодекс Сімейний Ч. 8 ст. 181Постанова КМУ від 22.02.2006 №189 "Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме" п. 2

 

202

00155

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" ст. 4

Постанова КМУ від 21.10.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Наказ ЦОВВ від 02.05.2018 №604 "Про затвердження форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії"

 

203

00157

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" стаття 9

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" стаття 6.1

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 12

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" стаття 6

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 20

Постанова КМУ від 31.01.2007 №77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам" за текстом

Постанова КМУ від 04.06.2015 №389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї" за текстом

 

204

00168

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

 

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" за текстом

Постанова КМУ від 31.01.2007 №80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)" за текстом

Наказ ЦОВВ від 27.09.2018 №1423 "Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплекснуреабілітацію (абілітацію)" за текстом

 

205

00170

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 1

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 08.02.1997 №155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова КМУ від 21.05.1992 №258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Постанова КМУ від 26.10.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян”

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги?

 

206

00171

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 48

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

Постанова КМУ від 26.10.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян" за текстом

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" за текстом

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги" за текстом

 

207

00172

Призначення одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 48

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" за текстом

Постанова КМУ від 26.10.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян" за текстом

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

00220

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 13

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад"

Постанова КМУ від 25.11.2015 №969 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615

 

209

00221

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" станття 29

Постанова КМУ від 20.12.2017 №1017 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150"

Постанова КМУ від 25.11.2015 №969 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150"

Постанова КМУ від 28.10.2020 №1035 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"Постанова КМУ від 07.02.2007 №150 "Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування"

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій"

 

210

00222

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 38-1

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад"

Постанова КМУ від 01.03.2017 №110 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200

Постанова КМУ від 22.08.2018 №633 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187

Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 Прозатвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615

 

211

00223

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 29

Постанова КМУ від 07.02.2007 №150 "Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування" за текстом

Постанова КМУ від 25.11.2015 №969 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150"

Постанова КМУ від 25.01.2012 №35 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 20.12.2017 №1017 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150"

Постанова КМУвід 28.10.2020 №1035 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населеня санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій" затекстом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

00224

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пунк 4 стаття 20

Постанова КМУ від 23.11.2016 №854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 08.11.2017 №838 Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Постанова КМУ від 06.06.2018 №446 Про внесення змін до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 28.10.2020 №1035 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження дформ документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населенян санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій"

 

213

00225

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" за текстом

Закон України "Про гуманітарну допомогу" ст. 11-1

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" за текстом

Постанова КМУ від 14.02.2007 №228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" за текстом

 

214

00226

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" абзац 6 стаття 38

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад " Вся постанова

Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Національна соціальна сервісна служба України від 01.03.2017 №110 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 івід 31 березня 2015 р. № 200"

Постанова Національна соціальна сервісна служба України від 22.08.2018 №633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187"

Наказ ЦОВВ від 25.02.2021 №104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році"

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб категорій" наказ Наказ ЦОВВ від 24.05.2017 №868 "Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки" наказ

Наказ ЦОВВ від 06.02.2008 №56 "Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення"

 

215

00227

Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пункти 19, 20 частини першої статті 6, пункти 10-14 частини другої статті 7, пункт 13 статті 9

Постанова КМУ від 31.03.2015 №200 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням"

 

216

00228

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" стаття 6.1

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 12, розділ ІІІ

Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 22.08.2018 №633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187"

Постанова КМУ від 01.03.2017 №110 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200"Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад" пункт 5Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”

 

217

00229

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пункт 4 стаття 20

Постанова КМУ від 23.11.2016 №854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 08.11.2017 №838 Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 06.06.2018 №446 Про внесення змін до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 28.10.2020 №1035 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населенян санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

00230

 

 

 

 

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

Постанова КМУ від 15.11.1996 №1391 "Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"Постанова КМУ від 11.07.2018 №551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян"

 

219

00232

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1 або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 1 або 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" статті 20, 21, 22, 30, 48

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" за текстом

Постанова КМУ від 12.07.2005 №562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

Постанова КМУ від 21.05.1992 №258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

Постанова КМУ від 26.10.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян" за текстом

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом

 

220

00237

Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ст. 12

Постанова КМУ від 23.09.2015 №740 "Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб" за текстом

 

221

00239

Встановлення статусу учасника війни

 

 

 

 

 

 

 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 9

Постанова КМУ від 23.09.2015 №739 "Питання надання статусу учасника війни деяким особам" за текстом

Постанова КМУ від 26.04.1996 №458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" за текстом

Наказ ЦОВВ від 30.05.1996 №79 "Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" за текстом

 

 

 

 

222

00242

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" стаття 9

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" стаття 1

Постанова КМУ від 02.04.2005 №261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" пункт 49

Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 №226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" пункти 2.9, 6.6

Наказ ЦОВВ від 11.01.2019 №35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" розділи І, ІІ

 

223

00751

 

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

 

 

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за текстом

Постанова КМУ від 29.07.1994 №521 "Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці" за текстом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

00959

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 18-5

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" П. 42-3

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” за текстом

 

225

00960

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України "Про охорону дитинства" ст 13

Постанова КМУ від 13.03.2019 №250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям" п. 1

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” за текстом

 

226

01007

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

 

 

 

 

 

 

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за текстом

Постанова КМУ від 27.12.2017 №1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату" за текстом

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги" за текстом

 

227

01191

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 14

Постанова КМУ від 26.08.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випобувань,військових навчань із застосуванням ядернї зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян" п. 7

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 „Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги?

 

228

01195

Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 1

Постанова КМУ від 30.01.2019 №68 "Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня" за текстом

 

229

01197

Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань

 

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" за текстом

Розпорядження КМУ від 27.09.2000 №1467 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань" за текстом

 

230

01227

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Постанова КМУ від 25.11.2020 №1180 "Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Постанова КМУ від 20.06.2018 №512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” п.1

Постанова КМУ від 29.07.2020 №744 "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка? п. 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

01255

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 13Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" стаття 6-1 - 6-5

Постанова КМУ від 28.10.2020 №1035 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 20.12.2017 №1017 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150

Постанова КМУ від 26.04.2017 №294 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 25.11.2015 №969 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150Постанова КМУ від 25.01.2012 №35 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 20.10.2011 №1109 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 20.10.2011 №1109 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 09.07.2008 №617 "Про внесення змін до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян і Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення" Постанова КМУ від 17.06.2004 №785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій

 

232

01386

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Постанова КМУ від 26.06.2019 №552 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків"

 

233

01404

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" частина перша статті 20

Постанова КМУ від 21.05.1992 №258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

234

01405

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Кодекс Сімейний кодекс України частина сьома статті 252, частина перша статті 253 та частина перша статті 256

Постанова КМУ від 16.03.2017 №148 "Деякі питання здійснення патронату над дитиною" Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

 

235

01775

Призначення одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" ст 5

Постанова КМУ від 25.11.2020 №1180 "Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” по тексту


 

 

236

02025

 

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 


 

 

 

 

237

01974

  1. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Кодекс від 08.07.2010 №2456 Бюджетний ст. 87

Закон України Про соціальний захист дітей війни" Стаття 5

Закон України "Про музеї та музейну справу" Стаття 28Закон України "Про захист рослин" стаття 20

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ст. 30

Закон України "Про освіту" ст. 54

Закон України "Про Службу безпеки України" ст. 27

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ст. 6

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ст. 12

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" ст. 6

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 20, 30

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ст. 7

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" ст. 6-2 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ст. 12

Постанова КМУ від 17.04.2019 №373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі"

 

238

01995

 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

 

 

 

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

239

00162

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс Цивільного захисту України частина друга, стаття 57Постанова КМУ від 05.06.2013 №440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки" стаття 1

 

240

00163

Видача експлуатаційного дозволу

 

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" статті 23, 24Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 8

 

241

00166

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 

 

 

Закон України "Про адміністративні послуги" статті 8-11

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" стаття 1

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1

Закон України "Про Національну поліцію" пункт 13, стаття 23Закон України "Про дорожній рух" стаття 52-3

Закон України "Про дорожній рух" ст. 52

Постанова КМУ від 26.11.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 5

Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" пункт 1

Постанова КМУ від 18.01.2001 №30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" пункт 4

Постанова КМУ від 04.05.2020 №1306 "Про Правила дорожнього руху" пункт 22.

 

242

 

 

00167

 

 

Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" стаття 1

Закон України "Про дорожній рух" стаття 53-1

Закон України "Про Національну поліцію" пункт 13, стаття 23

Закон України "Про адміністративні послуги" статті 8-11

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1

Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 "Про Правила дорожнього руху" пункт 22,5

Постанова КМУ від 04.06.2006 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" пункт 1

Постанова КМУ від 01.06.2002 №733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" стаття 1

Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 5

Наказ ЦОВВ від 04.08.2018 №656 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів" пункт 2 розділ 3

 

 

 

 

 

243

00255

 

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Кодекс Водний п.7 ст.14, п.9 ст.16, ст.49

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п.70 Переліку

Постанова КМУ від 20.08.2014 №393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" пп.3 п.4 Положення

Постанова КМУ від 13.03.2002 №321 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459" п.2 Порядку

Наказ ЦОВВ від 23.06.2017 №234 "Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення" п.1

Наказ ЦОВВ від 12.04.2018 №116 "Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування" п.1

 

244

00258

Реєстрація декларації про відходи

Закон України "Про відходи" ст. 1, 17

Постанова КМУ від 18.02.2016 №118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

Наказ ЦОВВ від 18.05.2016 №186 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами"

 

245

00259

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України "Про відходи" ст. 1, ст. 17, п.К ст 20

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Весь нормативний документ

 

246

00300

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері госпо-дарської діяльності" п. 53 до-датку до Закону

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ч. 2 ст. 23

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом

Постанова КМУ від 02.09.2015 №667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" пп. 16 п. 4

Постанова КМУ від 22.06.1999 №1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" пп.7 п. 7

Розпорядження КМУ від 22.07.2016 №564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів" за текстом

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" п. 76 додатку до розпорядження

Наказ ЦОВВ від 02.02.2005 №54 "Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" пп 1.13 п. 1, пп. 3.1 п. 3, пп. 9.5.3. п 9

 

247

00464

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

 

Кодекс Водний п.7 ст.14, п.9 ст.16, ст.49, ст.55

Постанова КМУ від 13.03.2002 №321 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459" п.5 Постанови, п.3 Порядку

Постанова КМУ від 20.08.2014 №393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" пп.3 п.4 Положення

Наказ ЦОВВ від 12.04.2018 №116 "Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування" п.1

 

248

01121

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" ст. 11

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом

Постанова КМУ від 12.03.2002 №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи" за текстом

Наказ ЦОВВ від 09.03.2006 №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців" за текстом

Наказ ЦОВВ від 27.06.2006 №309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" за текстом

Наказ ЦОВВ від 30.07.2001 №286 "Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі" за текстом

Наказ ЦОВВ від 10.02.1995 №7 "Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві" за текстом

 

249

01123

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ч. 7 статті 4-1

 

250

01315

Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Кодекс Лісовий кодекс України ст. 69

Постанова КМУ від 23.05.2007 №761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" по тексту

 

251

01316

Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 4

Постанова КМУ від 23.05.2007 №761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" п. 3

 

252

01318

Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 4

Постанова КМУ від 23.05.2007 №761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" п. 3

 

253

01454

 

Реєстрація пасіки

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Надання дозволу на знесення зелених насаджень

 

254

00263

Видача довідки  про невикористання  житлових  чеків  для приватизації державного  житлового  фонду

Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду» ст. 8

Постанова КМУ від 08.10.1992 №572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду

 

255

01352

Видача дубліката свідоцтва про право власності
 

Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду»" ст. 8

Наказ ЦОВВ від 16.12.2009 №396 "Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян" п. 25

 

256

00238

Видача ордера на жиле приміщення

Кодекс "Житловий кодекс України" ст. 60

ПостановаКМУвід 11.12.1984 №470 "ПрозатвердженняПравилоблікугромадян, якіпотребуютьполіпшенняжитловихумов, інаданняїмжилихприміщеньвУкраїнськійРСР" п. 58

 

257

01472

Рішення  щодо  продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання

Кодекс Житловий ст. 132-1 і 132-2

Постанова КМУ від 31.03.2004 №422 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання" п. 5

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00036

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Кодекс Житловий стаття 6

Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР" пункт 13

Постанова КМУ від 11.03.2011 №238 "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов" по тексту

 

259

01471

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з  фондів  житла  для  тимчасового  проживання

Кодекс "Житловий кодекс" ст. 132-1 і 132-2

Постанова КМУ від 31.03.2004 №422 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання" Весь нормативний документ

 

 

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  АРХІТЕКТУРИ  ТА  МІСТОБУДУВАННЯ

УКРАЇНИ  (ДІАМ)

 

 

260

00134

Подання  повідомлення  про  початок  виконання  підготовчих  робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 35

Постанова КМУ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" пункт 13 Порядку

 

261

00145

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 39, 39-1

Постанова КМУ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" Весь нормативний документ

 

262

01190

Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою  замовника

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 35

Постанова КМУ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" пункт 15

 

263

01189

Внесення  змін  до декларації про початок виконання підготовчих робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 1

Наказ ЦОВВ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" пункт 15-1

 

264

01218

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 34, 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №446 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

 

265

00146

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" Весь нормативний документ

 

266

01188

Скасування  повідомлення про початок виконання будівельних робіт за  заявою  замовника

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" пункт 15

 

267

01902

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 1

Наказ ЦОВВ від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" пункт 15-1

 

268

00138

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 39

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" увесь

 

269

01263

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 7, 39

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

 

270

01376

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 39

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

 

271

01873

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" п. 9 розд 5 Прикінцевих положень

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" п. 17-22

Наказ ЦОВВ від 03.07.2018 №158 "Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт"

 

272

01208

Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 34, 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №446 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

 

273

01209

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 34, 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №446 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

 

274

01219

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 34, 36

Постанова КМУ від 13.04.2011 №446 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

 

275

00140

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 7, 39-1

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

 

276

01873

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" п. 9 розд 5 Прикінцевих положень

Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" п. 17-22

Наказ ЦОВВ від 03.07.2018 №158 "Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт"

 

277

01330

Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст.22

Постанова КМУ від 25.05.2011 №559 "Про містобудівний кадастр"

 

                                             

 

                Примітка :

* адміністративні послуги надаватимуться після забезпечення центру надання адміністративних послуг необхідним обладнанням.