На виконання частини одинадцятої статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» Міністерством соціальної політики було розроблено підсистему Єдиної інформаційної системи соціальної сфери «Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг ( далі – Реєстр). Реєстр складається з трьох розділів:

- надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці;

- надавачі соціальних послуг - фізичні особи;

-отримувачі соціальних послуг.

Для внесення до Реєстру надавач соціальної послуги повинен звернутися до реєстратора з відповідними документами, із переліком яких можна ознайомитися в постанові Кабінету Міністрів України №99 від 21.01.2021 року “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”.

Реєстратори - це посадові особи суб’єкта реєстрації, яких уповноважено суб’єктом реєстрації на прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, та/або на внесення відомостей до Реєстру та яка має відповідні права доступу до Реєстру;

Суб’єкти реєстрації - обласні, Київська міська, районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які забезпечують ведення Реєстру.

Для внесення в Реєстр відомостей про надавачів соціальних послуг, надавачі у своїй діяльності мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 185. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають:

заяву надавача соціальних послуг за формою;

перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання;

відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

 

Додатково інформуємо, для подачі документів для внесення надавачів соціальних послуг до Реєстру, необхідно звернутися за адресою: смт. Кожанка, вул. Заводська 6А, телефон для довідок 0456543722.