Під час розроблення Генерального плану було враховано законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Генеральний план населеного пункту складається з Пояснювальної записки, додатків і графічних матеріалів у паперовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах визначається оцінка існуючої ситуації, оцінка сучасного стану території, архітектурно-планувальне, інженерне забезпечення та розміщення інженерних мереж, споруд, транспорт та транспортна інфраструктура, містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища, техніко-економічні показники. До графічних матеріалів входять: Схема розташування населеного пункту в системі розселення, План існуючого використання території, Схема існуючих планувальних обмежень, Генеральний план (основне креслення), Схема проєктних  планувальних обмежень, Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту, Схема інженерного обладнання території, Схема інженерної підготовки та захисту території.

Замовником проєкту містобудівної документації є Виконавчий комітет Кожанської селищної ради Фастівського району Київської області, а розробником – ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ». Підстава розроблення – Рішення Кожанської селищної ради Фастівського району Київської області №5.5 від 02 вересня 2016 року.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проєкту містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт Кожанка, вул. Заводська, буд. 6-А.

Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громадськості є начальниця відділу містобудування та архітектури Кожанської селищної ради Фастівського району Київської області – Малярик Наталія Володимирівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 21.07.2023 по 20.08.2023 в приміщенні Кожанської селищної ради. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розроблення Генерального плану смт Кожанка Фастівського району Київської області відбудуться 09.08.2023 об 11:00 в приміщенні Будинку культури смт Кожанка: вул. Заводська, буд. 5.