Кожанська селищна РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧАСТИНІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Вид робіт: виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та проведення рецензування даного звіту.

Мета: визначення вартості земельної ділянки для продажу відповідно до вимог ст. 128 Земельного кодексу України.

Дані про земельну ділянку: кадастровий номер – 3224982801:01:003:0115; площа - 0.063 га; цільове призначення – 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); місце розташування земельної ділянки – Київська область, Фастівський район, с.Півні, вулиця Польова, 1; на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, який перебуває в приватній власності заявника.

Документи які подаються на конкурс.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок".

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності в частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок за формою згідно з додатком 1;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

належним чином засвідчені копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки (у випадках, визначених ст. 8 Закону України «Про оцінку земель», ст. 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») та сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують наявність трудових відносин між претендентом та оцінювачем з експертної грошової оцінки, який працює у штатному складі претендента станом на момент проведення конкурсу (для юридичних осіб);

інформація про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Адреса для подання документів для участі в конкурсі: 08550, Київська область, Фастівський район,

смт. Кожанка, вул.Заводська,6А, приймальня селищного голови.

Телефон для довідок: (04565) 4-37-44

Термін прийняття документів: протягом 10 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу, а саме до 29.11.2023 року включно.

Дата та місце проведення конкурсу: 30.11.2023 року об 11.00 в приміщенні Кожанської селищної ради за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул.Заводська,6 А

Заява на участь