ПРОТОКОЛ № 6

засідання робочої групи з розробки Комплексного плану просторового розвитку території Кожанської селищної територіальної громади 

 

 

30 листопада 2023р.                                                               смт Кожанка

початок 10:00

 

Присутні:

 

 1. Сажко Володимир Андрійович - Кожанський селищний голова,

керівник робочої групи

2. Рябоконь Анна Сергіївна           - начальник відділу економіки та

   інвестиційного розвитку, секретар робочої

   групи

Члени робочої групи: 11 чол. (список додається).

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про затвердження проекту Завдань на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кожанської  територіальної громади.
 2. Підведення підсумків.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

По першому питанню порядку денного виступив Сажко В.А.

10 листопада 2023 р. відповідно до вимог чинного законодавства була проведена Стратегічна сесія з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кожанської селищної територіальної громади. На даному публічному заході громадського обговорення відбулось представлення проєкту Завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Кожанської територіальної громади. Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному сайті Громади із забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайту протягом не менш як 10 робочих днів.

До кінця  зазначеного терміну офіційні пропозиції та зауваження щодо проекту Завдань не надходили. Тому пропоную розглянути та затвердити опрацьований під час стратегічної сесії проект Завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Кожанської територіальної громади (додається до протоколу).

 

Голосування:

«За» - 11;

«Проти» - 0;

«Утрималось» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити проект Завдань на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кожанської  територіальної громади.

2. Начальнику відділу містобудування та архітектури Малярик Н.В. підготувати проект рішення щодо затвердження Завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кожанської територіальної громади Фастівського району Київської області для подальшого затвердження на черговому засідання Кожанської селищної ради.

 

 

 

 

 

Керівник робочої групи                                                      Володимир Сажко

 

Секретар робочої групи                                                     Анна Рябоконь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до протоколу № 6 від 30.11.2023 р.

 

З А В Д А Н Н Я

на розроблення комплексного плану просторового розвитку

території Кожанської територіальної громади

Фастівського району Київської області

 

1

Вид містобудівної

документації

Комплексний план просторового розвитку території Кожанської територіальної громади Фастівського району Київської області (Комплексний план).

2

Підстава для проектування

Рішення Кожанської селищної ради  № 31-15-VIII від 12.07.2022 року «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Кожанської селищної територіальної громади Фастівського району Київської області»

3

Замовник

Комплексного плану

Кожанська селищна рада, код ЄДРПОУ 04359904

 

4

Строк розроблення комплексного плану з урахуванням тривалості проходження погоджувальних процедур всіх необхідних етапів

Згідно календарного плану виконання робіт за договором, укладеним з розробником Комплексного плану

5

Роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи

Короткостроковий період – 2028 рік (для планувальних рішень детальних планів)

Середньостроковий період - 2033 рік

Довгострокова перспектива – після 2033року

 

6

Назва території розроблення  Комплексного плану

Кожанська територіальна громада

UA32140110000089620

7

Площа території територіальної громади

334,9 км2 (відповідно до облікових даних Кожанської територіальної громади)

8

Перелік наявних вихідних даних для розроблення Комплексного плану, що надаються замовником

Перелік вихідних даних формується відповідно до пункта 8 статті 161 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

     - Матеріали громадських обговорень з формування завдання.

     - Інші вихідні дані, надані Кожанською селищною територіальною громадою.

9

Вимоги щодо врахування державних та регіональних інтересів

Врахувати державні інтереси надані КОДА, інтереси суміжних територіальних громад.

Врахувати рішення Схеми планування території Київської області.

Врахувати рішення, що містяться в Генеральній схемі планування території України.

Врахувати стратегію соціально-економічного розвитку Кожанської  селищної територіальної громади.

10

Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації

Врахувати:

проектні рішення, що містяться в раніше затвердженій містобудівній документації.

 

11

Перелік індикаторів розвитку

1) Створення культурно-духовного центру;

2) Створення скверів у населених пунктах громади;

3) Передбачити розвиток зеленого туризму;

4) Створення туристичних маршрутів для пішого, велосипедного, мотоциклетного та автомобільного туризму з визначенням територій для локацій;

5) Створення рекреаційно-оздоровчих та туристичних закладів;

6) Створення виробничих територій (переробка сільськогосподарської продукції);

7) Забезпечення водопостачання населених пунктів 85%;

8) Забезпечення водовідведення населених пунктів 85%;

9) Забезпеченість населення громади громадським транспортом для зв’язку з центром громади та між населеними пунктами – 100 %;

10) Визначення територій для розміщення АЗС (в т.ч. в с. Триліси) і СТО;

11) Створення закладів обслуговування населення;

12) Забезпечення місцями для поховань (кладовищами);

13) Забезпечення розвитку риборозведення та ставкового господарства;

14) Забезпечення надання медичних послуг для жителів громади;

15) Забезпечення надання освітніх послуг для жителів громади;

16) Визначити місце та передбачити заходи охорони пам’яток з визначеними охоронними зонами;

17) Розчищення та поглиблення русла р. Кам’янка;

18) Передбачити організацію громадських просторів з

вільним доступом Wi-Fi;

19) Відкриття ветеринарної клініки та ветеринарної аптеки;

20) Передбачити будівництво спортивного комплексу в с. Дмитрівка, смт Кожанка;

21) Відкриття дитячого будинку сімейного типу в с. Яхни;

22) Облаштування пляжів у смт Кожанка, в с. Скригалівка, вул. Зарічна; с. Дмитрівка, вул. Польова; с. Триліси; с. Яхни, вул. Дороша;

23) Відкриття молодіжного простору в с. Малополовецьке та смт Кожанка;

24) Розміщення виробничого комплексу  у с. Волиця;

25) Створити виробничий комплекс у с. Волиця;

26) Передбачити території під розміщення альтернативних джерел енергії;

27) Відкрити завод з переробки молока по вул. Молодіжна в с. Малополовецьке;

28) Створити Базу відпочинку в с. Волиця

29) Розміщення сонячних панелів на деградованих землях в с. Триліси

29) Розмістити краєзнавчий музей у приміщенні старої школи в с. Триліси;

30) Передбачити будівництво пекарні по вул. Молодіжна, с. Малополовецьке;

31) Розмістити церкву в с. Малополовецьке;

32) Будівництво каплички на місці церкви по вул. Кільцева, с. Малополовецьке;

33) Будівництво церкви в с. Малополовецьке

34) Будівництво пекарні с. Малополовецьке

12

Графічні матеріали

МІСТОБУДІВНА ЧАСТИНА

 • Схема розташування  територіальної громади в системі розселення – в довільному масштабі;
 • План сучасного використання території та схема існуючих  обмежень у використанні земель планувальних обмежень 1:10000;
 • Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель 1:10000;
 • План функціонального зонування території 1:10000 ;
 • Ландшафтний план 1:10000;
 • Схема транспортної мобільності та інфраструктури 1:10000;
 • Схема інженерного забезпечення території 1:10000;
 • Схема інженерної підготовки та благоустрою території 1:10000;
 • Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час ( згідно ДБН Б.1.1-5 та В.1.2.-4);
 • Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період ( згідно ДБН Б.1.1-5 та В.1.2.-4);
 • Схема рекреаційного потенціалу громади  (у довільному масштабі);

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА

 • Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування 1:10000;
 • План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами, угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень) 1:10000;
 • План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру 1:10000;
 • План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру 1:10000;
 • План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації1:10000;

13

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів, або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені громадою

Графічні матеріали:

 • Схема рекреаційного потенціалу громади

(у довільному масштабі);

 • Модель перспективного розвитку території Кожанської громади;
 • Схема господарського потенціалу території громади (у довільному масштабі).

14

Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику

Визначається відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»

 

15

Формат електронного документу комплексного плану

Геопросторові дані щодо об’єктів комплексного плану створюються із застосуванням геоінформаційного программного забезпечення у формі бази геоданих та оформлюються як графічні матеріали документації у вигляді цифрових карт та векторних зображень.

Електронний документ має відповідати проєкту постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р № 632 “Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”.

З метою внесення даних до містобудівного кадастру матеріали містобудівної документації надіслати Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації в електронному вигляді у форматі файлової бази геоданих ArcGIS.

Графічні матеріали:

- у векторному вигляді в файловій базі даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd;

- набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, у форматі *.XML згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2021 р.   № 821);

- копії документів карт (креслень) у форматі*. PDF.

Текстові матеріали:

- у вигляді документів у форматі *.PDF

Геопросторові дані Комплексного плану вносяться до бази геоданих Державного земельного та містобудівного кадастру у відповідності до вимог чинного законодавства.

16

Кількість  примірників графічних та текстових матеріалів, що передаються замовнику в результаті розроблення комплексного плану

Текстові матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 4 примірниках, в тому числі: 1 – для громадських обговорень, 1– для розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення експертизи, 1 – кінцевий варіант із врахуванням усіх зауважень.

Графічні матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 8 примірниках, в тому числі: 4 – для проходження процедури СЕО, 1 – для громадських обговорень, 1– для розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення експертизи, 1 – кінцевий варіант із врахуванням усіх зауважень.

 

17

Землеустрій та землекористування

Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України « Про землеустрій», постанови КМУ від 01.09.2021 № 926

18

Додаткові вимоги

Відсутні.

19

Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)

Відсутні.

 

20

Генеральний план адміністративного центру громади

Врахувати проєктні рішення «Генерального плану смт Кожанка Фастівського району Київської області»  

21

Перелік населених пунктів щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень

Врахувати проєктні рішення Генерального плану

с. Єлізаветівка. Генерального плану с. Яхни. Генерального плану с. Триліси. Генерального плану с. Малополовецьке. Генерального плану с. Тарасівка. Генерального плану

с. Дмитрівка. Генерального плану с. Півні. Генерального плану с. Волиця. Генеральний план смт. Кожанка

 

с. Ставки, с. Скригалівка, с. Пилипівка, с. Королівка, с. Софіївка, с. Степове

 

Планувальні рішення генеральних планів виконуються за окремим завданням в обсягах передбачених Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2021 року № 926.

22

Перелік планувальних рішень детальних планів територій та опис меж території розроблення, на яких передбачається розміщення:

Відсутні