Фото без опису

 

Увага! Розпочато громадське обговорення щодо оптимізації мережі закладів освіти Кожанської селищної ради !

Головною метою оптимізації мережі закладів освіти є виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», підвищення якості освіти для всіх дітей громади, надання перспектив розвитку для громади завдяки ефективному витрачанню бюджетних коштів.

Нагадуємо, що відповідно до підпункту 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (набрав чинності 28 вересня 2017 року) установчі документи закладів освіти мають бути приведені у відповідність до 28 вересня 2022 року.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», реорганізація або ліквідація закладів освіти комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Крім того, варто зауважити, що згідно з частиною другою статті 32 та частиною третьою статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Разом з тим, Міністерство Фінансів України (лист від 02.03.2021 за № 07010-05-6/6741) звертає увагу на те, що «коштами освітньої субвенції забезпечується у повному обсязі оплата праці оптимальної чисельності вчителів при максимально ефективній мережі шкіл. У разі наявності закладів загальної середньої освіти з низькою наповнюваністю класів відповідні місцеві ради мають покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів».

Враховуючи зазначене вище, просимо всі зацікавлені сторони (педагогічних працівників, батьків учнів, місцеве самоврядування, депутатів тощо) з розумінням ставитися до процесу оптимізації мережі закладів освіти у територіальній громаді.

Наші ЗЗСО створювалися і розвивалися у зовсім інших демографічних та соціально-економічних умовах. Будь-яка система має адаптуватися до змін, навіть така консервативна, як освітня.

Проблема є надзвичайно актуальною, і спроби відтермінувати її вирішення призведе лише до погіршення ситуації. Освіта є важливим визначальним чинником розвитку суспільства, і запит громадян на забезпечення рівного доступу до якісної освіти стає надзвичайно актуальним.

Освітня галузь перебуває в стані реформування – здійснюється поетапне впровадження НУШ (Нової української школи). Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», юридичний статус ЗЗСО приводиться до чинних вимог - з 2022 року всі заклади мають поділятися на початкові, гімназії та профільні ліцеї, і плануючи зміни мережі, це потрібно враховувати. Така організаційна форма як НВК, яка об’єднує ЗЗСО і ЗДО в невеликих населених пунктах (а у нас їх 2) в чинному на сьогодні законодавстві не передбачена. Вже сьогодні потрібно визначатися, які школи в нас будуть гімназіями з початковою школою та дошкільним відділенням, а які будуть початковими школами з тими ж можливими дошкільними відділеннями.

Принагідно зазначаємо, що відповідно до Положення про опорний заклад освіти «кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинна становити не менш 200 осіб».

У громаді функціонує 8 закладів загальної середньої освіти, з них 2 філії у яких здобуває освіту 741 учень.

 Аналіз мережі  закладів освіти Кожанської селищної ради:

Заклад освіти

Проєктна потужність

Мережа учнів

Кількість працівників

Наповнюваність класів

Кількість учнів на 1учителя

Утримання 1 учня, грн.

станом

на 01.01.22

Педагогічних

Техпрацівників

ОЗЗСО Кожанський НВК

330

151

17

8

13,7

8,9

34510,33

Півнянський ЗЗСО І-ІІІ

162

131

17

9

13,1

7,7

39635,61

Пилипівський ЗЗСО І-ІІІ

320

101

18

7

10,1

5,6

50401,87

Триліський ЗЗСО І-ІІІ

540

117

20

8

10,6

5,9

44402,79

Кожанський ЗЗСО І-ІІ

320

106

14

7

11,8

7,6

39795,28

Малополовецький НВК

320

44

10

7

5,5

4,4

78883,32

Скригалівський ЗЗСО І-ІІ (філія)

202

53

14

8

6,6

3,8

70148,03

Яхнівський НВК (філія)

108

38

12

5

6,3

3,2

71502,95

 

Прогнозована кількість учнів у 1 клас

 

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

ОЗЗСО Кожанський НВК

12

14

13

13

Півнянський ЗЗСО І-ІІІ

9

11

12

11

Пилипівський ЗЗСО І-ІІІ

9

6

6

7

Триліський ЗЗСО І-ІІІ

14

8

12

12

Кожанський ЗЗСО І-ІІ

10

10

12

 

Малополовецький НВК

4

5

6

4

Скригалівський ЗЗСО І-ІІ (філія)

6

7

7

6

Яхнівський НВК (філія)

5

5

3

6

 

Прогнозована перспективна кількість учнів в закладах на найближчі роки залишається невтішною.

З 1 січня 2018 р. розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на основі нової формули, що враховує такі показники: кількість учнів та особливості території (відсоток сільського населення та густину учнів на кв. км.). На їх основі для кожної громади визначено розрахункову наповнюваність класів (далі - РНК).

РНК =13, ФНК=9.71 (станом на 05.09.2022)

Назва закладу

Ступінь

Учнів

Класів

ФНК

 

1.

Півнянський

І-ІІІ

131

10

13.7

2.

ОЗЗСО Кожанський НВК

І-ІІІ

151

11

13.1

=

3.

Кожанський

І-ІІ

106

9

11.8

<

4.

Пилипівський

І-ІІІ

101

10

10.1

<

5.

Триліський

І-ІІІ

117

11

10.6

<

6.

Яхнівський НВК

І-ІІ

38

6

6.3

<

7.

Скригалівський,

І-ІІ

53

8

6.6

<

8.

Малополовецький НВК

І-ІІ

44

9

5.5

<

 

Відтак, з року у рік зростає середня вартість утримання одного учня. Проте, фінансова складова не є найважливішою. Такі затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів. Основною метою є забезпечення доступу до освіти для всіх дітей громади незалежно від місця проживання, можливості вибору ними закладів освіти; підвищення якості освітніх послуг, ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів; створення умов для розвитку здібностей дітей з особливими освітніми потребами; ефективне використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів громади. У закладах освіти з малою наповнюваністю учнів відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Типовими стали такі проблеми як застаріла матеріально-технічна база, відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення. Перш за все, у закладах освіти необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Це можливо лише при концентрації ресурсів – матеріальних, людських, організаційних.

Освітня галузь традиційно є однією з найбільших у громаді: 122 педагогічних, 59 технічних працівників. І їх соціальний захист є надзвичайно важливим. Однак, потрібно виважено і об’єктивно дивитися на ситуацію.  Заклади освіти не можуть виконувати функції органів соціального забезпечення, а у нас в окремих закладах кількість працівників практично зрівнялася з кількістю дітей. І справа не в тому, що хтось розширив максимально штати, а в тому, що існуючий заклад певного ступеня з відповідними будівлями, територією тощо вимагає за чинними нормативами і певної кількості педагогічних та технічних працівників. Вартість навчання одного класу з мінімальними 5-ма учнями і максимальними 30-ма учнями майже однакова. Невелика різниця лише в оплаті класного керівництва і перевірки зошитів (в залежності від кількості учнів у класі: більше 12 і менше 12 учнів). Індивідуальне навчання, менше 5 учнів у класі- обходиться дорожче, ніж навчання класу з 30-ма дітьми, тому що на кожну таку дитину виділяється 5,8 або 12 годин в залежності від ступеня.

Продовжуючи консервувати існуючу освітню мережу, ми обділяємо всіх дітей громади. Дітей малокомплектних шкіл -  низькою якістю освітніх послуг, гальмуванням соціалізації в колективах, низьким залученням до культурно-освітніх, спортивних проектів тощо. Дітей решти закладів освіти тим, що витрачаємо ресурси не на розвиток освітнього середовища.

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, провівши засідання робочої групи відділу освіти, культури, молоді і спорту виносимо на громадське обговорення питання реорганізації:

 

Заклад освіти

 

 

Скригалівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

(філія)

Реорганізувати в початкову школу

з дошкільним відділенням

Довіз учнів 5-9 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК та Півнянську гімназію

Яхнівський НВК

«ЗЗСО І-ІІ ступенів-дитячий садок» (філія)

Реорганізувати в початкову школу

з дошкільним відділенням

Довіз учнів 5-9 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

Кожанський

ЗЗСО І-ІІ ступенів

Реорганізувати в гімназію з початковою школою

Довіз учнів 10-11 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

Триліський

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Реорганізувати в гімназію з початковою школою

Довіз учнів 10-11 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

Пилипівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Реорганізувати в гімназію з початковою школою

Довіз учнів 10-11 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

Півнянський

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Реорганізувати в гімназію з початковою школою

Довіз учнів 10-11 класів буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

М.Половецький НВК

Реорганізувати в початкову школу

 

Довіз учнів 5-9 класів та дітей дошкільного віку буде організовано в ОЗЗСО Кожанський НВК

Запрошуємо Вас долучитися до громадського обговорення щодо реорганізації вищезазначених закладів освіти.

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 08550, вул. Заводська 6 смт. Кожанка  (відділ освіти, культури, молоді і спорту Кожанської селищної ради), електронна адреса: kozhanka_otg_osvita@ukr.net, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 5-15-12.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Кожанської територіальної громади.

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на сайті відділу освіти, культури, молоді і спорту Кожанської селищної ради та сайті Кожанської селищної ради.